Z kart starej kroniki szkolnej:

"...Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku prastare ziemie Śląska wróciły do ojczyzny. Spełniły się marzenia śląskich działaczy i poetów. Na starej piastowskiej ziemi rozbrzmiewa znów swobodnie mowa ojczysta. Mimo wielowiekowego tępienia polskości na tych ziemiach, ludność tutejsza nie zapomniała mowy pradziadów. Starsze pokolenie posługuje się piękną śląską gwarą, w której staropolskie wyrazy nie uległy zmianie od stuleci. Do szkoły przychodzą dzieci, które nieudolnie posługują się językiem polskim, wstawiając niejednokrotnie wyrazy niemieckie w miejsce brakujących im jeszcze słów polskich.

Pierwszym kierownikiem szkoły, który objął poniemiecką placówkę w Ozimku był pan Tadeusz Witkowski. Z żoną Haliną oraz nauczycielką Bronisławą Łysiakową rozpoczęli pracę w tutejszej szkole. W następnych latach grono nauczycielskie powiększa się, bo do szkoły przybywa coraz więcej dzieci. Już pięć sal lekcyjnych nie może pomieścić wszystkich uczniów. Powstaje projekt wybudowania nowoczesnej szkoły. W międzyczasie uczniowie najmłodszych klas uczą się w wynajętym budynku przy ul. Opolskiej.

Powstają mury nowej szkoły tysiąclecia - naszej szkoły..."

A to kilka najważniejszych dat z jej historii:

  • 1 września 1959 roku - uroczyste otwarcie nowej szkoły, w której dyrektorem jest pan Józef Zubrzycki,
  • styczeń 1964 - stanowisko dyrektora obejmuje pan Józef Derda,
  • rok szkolny 1967/68 - zakończenie prac przy modernizacji boiska szkolnego
  • 4 maja 1969 - nadanie szkole imienia Marii Skłodowskiej - Curie
  • 14 październik 1973 - ufundowanie szkole sztandaru przez Hutę Małapanew w Ozimku
  • wrzesień 1975 - dyrektorem zostaje pani Ewa Wrona,
  • 15 sierpnia 1985 - stanowisko dyrektora obejmuje pan Eugeniusz Grajdek.
  • 3 września 2007 - dyrektorem zostaje pani Danuta Kłysińska.

 „Moja szkoła to nie tylko mury, sale i korytarze, moja szkoła jest pełna wspomnień, uczuć i marzeń. Tu ściany pomalowane są emocjami, a drzwi oprawione wspomnieniami…”

Z podwójnej okazji 55 rocznicy otwarcia nowego budynku naszej szkoły oraz Dnia Edukacji Narodowej w szkole odbyła się bardzo niezwykła uroczystość. Na akademię poświęconą wspomnieniom licznie przybyli zaproszeni goście - władze miasta, powiatu, politycy oraz dyrektorzy placówek współpracujących ze szkołą. Szczególne miejsce przeznaczone było dla emerytowanych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły.

We „Wspomnień czar…” , nostalgiczny nastrój wprowadziła wszystkich pani Grażyna Świercz przedstawiając prezentację na temat historii szkoły. Oczywiście, nie można było w tak krótkich słowach i obrazach przedstawić pół wieku „Jedynki” – wszystkich nauczycieli, pracowników i uczniów, którzy tak naprawdę tę historię tworzyli swoim wysiłkiem, wiedzą, umiejętnościami i ogromnym sercem! Prezentacja ta zaciekawiła uczniów, a wielu dorosłych bardzo wzruszyła.

Kółko dziennikarskie zaprosiło do „Loży prasowej” na „gorące krzesła” niektórych gości - burmistrza Marka Korniaka – absolwenta naszej szkoły, wicestarostę powiatu opolskiego Leonardę Płoszaj- również absolwentkę szkoły, ale także późniejszą nauczycielkę w tej szkole, emerytowaną, długoletnią  nauczycielkę naszej szkoły panią Zofię Krzyżowską, byłego wieloletniego (22lata) dyrektora szkoły pana Eugeniusza A. Grajdka , posła na Sejm RP pana Adama Kępińskiego -  również naszego absolwenta oraz obecnego dyrektora panią Danutę Kłysińską. Młodzi dziennikarze przeprowadzili mini-wywiady z naszymi gośćmi o ich historii w naszej „Jedynce”. Rozmówcy opowiadali o swoich ulubionych przedmiotach i nauczycielach w szkole, o sukcesach,  o pierwszych dniach pracy i o tym, czy łatwo jest z uczennicy stać się nauczycielem?  Pani  Kłysińska natomiast mówiła o swoich marzeniach, które chciałaby jeszcze zrealizować na stanowisku dyrektora.

W oficjalnej części akademii nasi goście wręczyli  kwiaty i złożyli najlepsze życzenia. Uczniowie natomiast otrzymali od Burmistrza Korniaka wielki kosz cukierków, pralinek i batoników.

Część artystyczną uświetnili uczniowie z klas trzecich przygotowani przez swoje wychowawczynie – Magdalenę Dudkiewicz i Wiesławę Papkallę. Przy pięknych dekoracjach wykonanych przez panią Olgę Jarosińską młodzi aktorzy w brawurowym, żartobliwym wykonaniu „Lokomotywy” przywołali mnóstwo radości i uśmiechów, które w sposób szczególny  splotły się z nostalgią i wzruszeniem!

                                                                                                               

                                                                                              Grażyna Świercz

 

kwiaty i życzenia
kwiaty i życzenia
Galeria

Dla ucznia

Najważniejsze informacje dla naszych uczniów. Konkursy, zbiórki, wybory samorządu i nie tylko.

Dla Rodziców

Najważniejsze informacje dla rodziców naszych uczniów. Spotkania, wywiadków, Rada Rodziców, materiały edykacyjne i nie tylko.

Facebook

Odwiedź nas na Facebook !
Logo - program dla szkół
Logo - program dla szkół
 do góry