MARIA SKŁODOWSKA-CURIE

„... Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie,
trzeba wierzyć, że się jest do czegoś zdolnym
i starać się osiągnąć to za wszelką cenę...”
(MARIA SKŁODOWSKA-CURIE)

 • 7 listopada 1867 r. w Warszawie urodziła się Maria Skłodowska-Curie.
 • 1883 r. ukończyła ze złotym medalem gimnazjum rządowe.
 • 1884 - 1891 pracowała jako nauczycielka domowa i uczęszczała na kursy naukowe - gdzie opanowała podstawy analizy chemicznej i zetknęła się z pracą naukowo-badawczą.
 • 1891 r. wyjechała do Paryża i podjęła studia na Sorbonie.
 • 1893 r. uzyskała licencjat nauk fizycznych, a w rok później - matematycznych.
 • 1895 r. poślubiła francuskiego fizyka - Piotra Curie.
 • 1898 r. Maria i Piotr odkryli dwa pierwiastki promieniotwórcze: polon (nazwany tak na cześć ojczyzny Marii Skłodowskiej) i rad.Dało to początek innym pracom, które doprowadziły do odkrycia 40 izotopów dziewięciu pierwiastków promieniotwórczych. Wszystkie wyniki swych badań, łącznie z dokładnymi opisami procesów fabrykacji, ogłaszali drukiem oraz udzielali bezinteresownie szczegółowych informacji technicznych.
 • 1903 r. Maria i Piotr Curie otrzymali za swoje odkrycia i prace badawcze nad promieniotwórczością nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki
 • 1906 r. po śmierci męża przejęła w jego katedrę fizyki na Sorbonie.
 • 1911 r. kontynuując prace badawczeMaria otrzymała nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za wyodrębnienie radu w postaci metalicznej.
 • 1912 r. dzięki wysiłkom Wielkiej Uczonej powstał w Paryżu Instytut Radowy - obecna nazwa: Instytut Curie.
 • 1914 r. objęła kierownictwo Paryskiego Instytutu Radowego.

Mimo, że los związał naszą Rodaczkę z Francją zawsze utrzymywała Ona ścisłe kontakty z Polską. W 1924 r. Maria Skłodowska - Curie powiedziała: "Moim najgorętszym życzeniem jest powstanie Instytutu Radowego w Warszawie". Dzięki jej wysiłkom i bezpośredniej pomocy rozwinęły się badania nad promieniotwórczością w warszawskiej Pracowni Radiologicznej, a w 1932 r. ze składek całego społeczeństwa powstał Instytut Radowy w Warszawie. Maria Skłodowska ofiarowała wówczas 1 gram radu dla potrzeb leczniczych, a pieniądze na cenny dar o wartości około 80.000$ zebrała wśród kobiet z amerykańskiej Polonii.

Instytut do II wojny światowej prowadził zarówno działalność leczniczą jak i naukową.

Wielka uczona zmarła 4 lipca 1934 r. w Sancellemoz w Sabaudii we Francji na skutek choroby spowodowanej długoletnią pracą z substancjami promieniotwórczymi.

Odkrycie radioaktywności wyznacza kapitalny zwrot w rozwoju nie tylko myślenia naukowego, ale również cywilizacji. Jest to odkrycie o fundamentalnym znaczeniu, które zapewnia większości nauk rozwój trwający już ponad 100 lat. Medycyna, chemia, fizyka były dziedzinami, które jako pierwsze wykorzystały odkrycie radioaktywności. Wkrótce dołączyły do nich geofizyka, astrofizyka i inne dziedziny nauki i przemysłu Źródła radioaktywne są podstawą biologii cząstkowej oraz rewolucji biologicznej połowy XX wieku. Radiobiologia wyjaśniła kinetykę komórek i tkanek.  

Dla ucznia

Najważniejsze informacje dla naszych uczniów. Konkursy, zbiórki, wybory samorządu i nie tylko.

Dla Rodziców

Najważniejsze informacje dla rodziców naszych uczniów. Spotkania, wywiadków, Rada Rodziców, materiały edykacyjne i nie tylko.

Facebook

Odwiedź nas na Facebook !
Logo - program dla szkół
Logo - program dla szkół
 do góry