Bezpieczeństwo w naszej szkole zapewniamy uczniom poprzez:

  • realizowanie programów profilaktycznych
  • ścisłą współpracę z Komisariatem Policji w Ozimku, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej
  • uczenie zachowań asertywnych i empatii poprzez zajęcia i spektakle profilaktyczne
  • opracowanie procedur reagowania w sytuacjach trudnych wychowawczo

Uczniowie klasy IA  brali udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Celem tej akcji edukacyjnej jest przekazanie dzieciom najważniejszych zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole, na drodze, w Internecie i w relacjach z rówieśnikami. Program realizowany jest we współpracy z Biurem Prewencji  i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Podczas realizowanych zajęć uczniowie poznawali podstawowe zasady ruchu drogowego.Uczyli się prawidłowego reagowania w przypadku różnych zagrożeń oraz  prawidłowych relacji  z rówieśnikami. Omówiliśmy również zasady obowiązujące podczas wycieczek i bezpiecznego korzystania z Internetu. Podczas spotkania z pielęgniarką szkolną dzieci zostały zapoznane z wyposażeniem apteczki oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Po zrealizowaniu wszystkich zajęć uczniowie wypełnili Wielki Test Bezpieczeństwa, który sprawdził zdobytą przez nich wiedzę. Wszyscy uczniowie klasy pierwszej pomyślnie zaliczyli test i otrzymali dyplomy, a szkoła certyfikat uczestnictwa w 13-tej edycji programu  edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

 

Wiesława Papkalla

 

Galeria

Dla ucznia

Najważniejsze informacje dla naszych uczniów. Konkursy, zbiórki, wybory samorządu i nie tylko.

Dla Rodziców

Najważniejsze informacje dla rodziców naszych uczniów. Spotkania, wywiadków, Rada Rodziców, materiały edykacyjne i nie tylko.

Facebook

Odwiedź nas na Facebook !
Logo - program dla szkół
Logo - program dla szkół
 do góry