Dziś jest

KADRA

RADA PEDAGOGICZNA PSP nr 1 w Ozimku
W naszej szkole wszyscy pracujący nauczyciele mają ukończone studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. W roku szkolnym 2020/21 zatrudnionych jest 24 nauczycieli. Wśród nauczycieli jest wielu dyplomowanych, a większość pozostałych jest w trakcie przygotowań na wyższy stopień. Również większość nauczycieli ma ukończone studia podyplomowe uprawniające do nauczania innych przedmiotów.

 

dyrektor Danuta Kłysińska
kierownik świetlicy Violetta Teper
bibliotekarz Grażyna Świercz
pedagog szkolny              Monika Skibińska-Kulik

język polski

Grażyna Łyga


Renata Marciniak

język niemiecki

Elżbieta Pędzik

Aneta Woźnica

Renata Marciniak

Alesia Asmushkina

język angielski

Małgorzata Wronowska

Alesia Asmushkina

historia

Wojciech Kwieciński

przyroda

Olga Jarosińska

biologia

Jolanta Cholewa

chemia

Jolanta Cholewa

matematyka

Elżbieta Nawrocka

Marta Więdłocha

informatyka

Marta Więdłocha

technika

Elżbieta Nawrocka

plastyka

Olga Jarosińska

muzyka Monika Skibińska-Kulik
wychowanie fizyczne

Violetta Oliwa

Agnieszka Kaczmarek

geografia

Olga Jarosińska

fizyka

Sławomir Makowiec

edukacja wczesnoszkolna

Wiesława Papkalla

Daria Bejm

Aneta Woźnica

Karolina Stręk

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Danuta Kłysińska

Agnieszka Kaczmarek

Violetta Oliwa

Wiesława Papkalla

Marta Więdłocha 

Daria Bejm

religia

ks. Marian Demarczyk

ks. Mateusz Kozielski

zajęcia logopedyczne Renata Krzyżowska
świetlica Renata Krzyżowska
edukacja dla bezpieczeństwa

Agnieszka Kaczmarek

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

z elementami nauki umiejętności uczenia się

Monika Skibińska-Kulik

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Monika Skibińska-Kulik

terapia pedagogiczna

Monika Skibińska-Kulik

Wiesława Papkalla

Nagroda Burmistrza dla nauczycielki z JEDYNKI

Nauczycielka naszej szkoły -ALESIA ASMUSHKINA- otrzymała Nagrodę Burmistrza Ozimka za zaangażowanie i trud włożony w naukę i wychowanie naszych dzieci.  Jest " nie tylko znakomitym pedagogiem", ale również przyjacielem i wzorem dla swoich uczniów.

IMG_20201018_194734IMG_20201018_194720121823363_3144833675626911_6007425682402369496_n

Facebook PSP1 w Ozimku   FACEBOOK

Wspomnień czar

Konkurs Foto 2015

Konkurs Foto 2014

Konkurs Foto 2013

Konkurs Foto 2012 

 Prezentacja Logo PSP1 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Szkoła jest beneficjentem w rządowym programie
Radosna Szkoła
Zobacz jak wykorzystano przyznane środki

 

 

1

 

 

 

Szkoła posiada "Pracownię komputerową" współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu
"Pracownie komputerowe dla szkół"

  • Data aktualizacji: 2021-07-12 08:18
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 494 052