RADA PEDAGOGICZNA PSP nr 1 w Ozimku
W naszej szkole wszyscy pracujący nauczyciele mają ukończone studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. W roku szkolnym 2023/24 zatrudnionych jest 29 nauczycieli. Wśród nauczycieli jest wielu dyplomowanych, a większość pozostałych jest w trakcie przygotowań na wyższy stopień. Również większość nauczycieli ma ukończone studia podyplomowe uprawniające do nauczania innych przedmiotów.

 

dyrektor Małgorzata Wronowska
kierownik świetlicy Renata Krzyżowska
bibliotekarz Grażyna Świercz
pedagog szkolny              Monika Skibińska-Kulik
psycholog  Aleksandra Siwek

język polski

Grażyna Łyga


Renata Marciniak

język niemiecki

Aneta Woźnica

Renata Marciniak

Sonia Koźlik

Alesia Asmushkina

język angielski

Alesia Asmushkina

Justyna Młotek

język rosyjski 

Alesia Asmushkina

historia

Katarzyna Urbanowska

przyroda

Agnieszka Kaczmarek

biologia

Zuzanna Szulc

chemia

Zuzanna Szulc

matematyka

Maria Świętek

informatyka

Arkadiusz Wałęga

technika

Arkadsiusz Wałęga

plastyka

Ilona Możdżeń

muzyka Urszula Musiał
wychowanie fizyczne

Violetta Oliwa

Agnieszka Kaczmarek

geografia

Zuzanna Szulc

fizyka

Arkadiusz Wałęga

edukacja wczesnoszkolna

Wiesława Papkalla

Daria Bejm

Aneta Woźnica

Sonia Koźlik

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Agnieszka Kaczmarek

Violetta Oliwa

Maria Świętek

Dominika Kulczyńska

Małgorzata Szpala

Jolanta Kondrowska

Małgorzata Dziewulska-Stefan

religia

Patrycja Kuznowicz

zajęcia logopedyczne

Daria Bejm

Ewelina Jeger

świetlica

Renata Krzyżowska

Grażyna Świercz

Aleksandra Siwek

Małgorzata Wronowska

Jadwiga Adamus

edukacja dla bezpieczeństwa

Agnieszka Kaczmarek

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

z elementami nauki umiejętności uczenia się

Wiesława Papkalla

Jadwiga Adamus

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 Patrycja Kuznowicz 

terapia pedagogiczna

Wiesława Papkalla

Aneta Woźnica

Jadwiga Adamus

zajęciqa rewalidacyjne

Agnieszka Kaczmarek

Grażyna Łyga

Wiesława Papkalla

Iwona Namyślak

Ilona Możdżeń

zajęcia zwiększające kompetencje emocjonalno-społeczne

Patrycja Kuznowicz

etyka 

Małgorzata Wronowska 

Patrycja Kuznowicz 

Nauczycielka naszej szkoły -ALESIA ASMUSHKINA- otrzymała Nagrodę Burmistrza Ozimka za zaangażowanie i trud włożony w naukę i wychowanie naszych dzieci.  Jest " nie tylko znakomitym pedagogiem", ale również przyjacielem i wzorem dla swoich uczniów.

Galeria

Dla ucznia

Najważniejsze informacje dla naszych uczniów. Konkursy, zbiórki, wybory samorządu i nie tylko.

Dla Rodziców

Najważniejsze informacje dla rodziców naszych uczniów. Spotkania, wywiadków, Rada Rodziców, materiały edykacyjne i nie tylko.

Facebook

Odwiedź nas na Facebook !
Logo - program dla szkół
Logo - program dla szkół
 do góry