Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową https://nabor.pcss.pl/ozimek

Załączniki:
 do góry