Dziś jest

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

W PSP nr 1 obowiązują następujące księgi, rejestry i ewidencje:

- DZIENNIK KORESPONDENCYJNY,

- EWIDENCJA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I SZKODLIWYCH,

- EWIDENCJA WYJŚĆ W GODZINACH SŁUŻBOWYCH,

- KSIĄŻKA KONTROLI SANITARNEJ,

- KSIĄŻKA KONTROLI,

- KSIĘGA EWIDENCJI DZIECI,

- KSIĘGA EWIDENCJI UCZNIÓW,

- KSIĘGA PROTOKOŁÓW I KSIĘGA UCHWAŁ RP,

- KSIĘGA ZARZĄDZEŃ,

- KSIĘGA ZASTĘPSTW,

- KSIĘGI INWENTARZOWE,

- REJESTR DELEGACJI,

- REJESTR DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA,

- REJESTR EWIDENCJI MATERIAŁÓW BIUROWYCH,

- REJESTR EWIDENCJI URZĄDZEŃ,

- REJESTR FAKTUR,

- REJESTR NIEOBECNOŚCI W PRACY,

- REJESTR OTRZYMANYCH I WYDANYCH DRUKÓW KART ROWEROWYCH,

- REJESTR PIECZĄTEK,

- REJESTR POBIERANYCH DZIENNIKÓW I ARKUSZY SZKOLNYCH,

- REJESTR PRZESYŁEK WYCHODZĄCYCH,

- REJESTR SKARG I WNIOSKÓW,

- REJESTR SZKOLEŃ,

- REJESTR ŚRODKÓW CZYSTOŚCI,

- REJESTR ŚWIADECTW,

- REJESTR RYZYK,

- REJESTR UZYSKIWANYCH STOPNI AWANSU,

- REJESTR WYCIECZEK,

- REJESTR WYDANYCH LEGITYMACJI SZKOLNYCH,

- REJESTR WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ,

- REJESTR WYJŚĆ KLASOWYCH,

- REJESTR WYPADKÓW UCZNIÓW W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ,

- REJESTR WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY,

- REJESTR WYPADKÓW W PRACY,

- REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,

- REJESTR ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW,

- REJESTR ZAWODÓW SZKOLNYCH,

- REJESTR ZNACZKÓW,

Informacje zawarte w prowadzonych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku rejestrach, ewidencjach i innych dokumentach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek w godzinach pracy placówki. Dane mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) lub innych ustaw, w tym między innymi:

  1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Dział VII - tajemnica skarbowa,
  2. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.).

Facebook PSP1 w Ozimku   FACEBOOK

Wspomnień czar

Konkurs Foto 2015

Konkurs Foto 2014

Konkurs Foto 2013

Konkurs Foto 2012 

 Prezentacja Logo PSP1 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Szkoła jest beneficjentem w rządowym programie
Radosna Szkoła
Zobacz jak wykorzystano przyznane środki

 

 

1

 

 

 

Szkoła posiada "Pracownię komputerową" współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu
"Pracownie komputerowe dla szkół"

  • Data aktualizacji: 2021-07-12 08:18
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 494 120