Dziś jest

Pracownicy Szkoły

 

RADA PEDAGOGICZNA PSP nr 1 w Ozimku

dyrektor Danuta Kłysińska
wicedyrektor
Violetta Teper
kierownik świetlicy Danuta Kinast
bibliotekarz Grażyna Świercz
pedagog szkolny Małgorzata Walnik

 

język polski

Grażyna Łyga
Katarzyna Mahari
Renata Marciniak

język niemiecki

język mniejszości narodowej-niemiecki

Aneta Woźnica

Elżbieta Pędzik

Sylwester Wojdyła

język angielski

Małgorzata Wronowska

Alesia Asmushkina

język rosyjski

Wiesława Papkalla

historia

Katarzyna Mahari

Agnieszka Fras-Suchecka

przyroda Olga Jarosińska
geografia Olga Jarosińska
WOS

Agnieszka Fras-Suchecka

Małgorzata Wronowska

biologia Jolanata Cholewa
chemia Jolanta Cholewa
fizyka Sławomir Makowiec
matematyka

Beata Sojka

Elżbieta Nawrocka

Marcelina Wałęga

informatyka

Elżbieta Nawrocka

Sławomir Makowiec

technika Barbara Szymska
plastyka

Olga Jarosińska

Barbara Szymska

muzyka Mariusz Cierpich
WDŻ Małgorzata Wronowska
wychowanie fizyczne Violetta Oliwa
Agnieszka Kaczmarek
edukacja o bezpieczeństwie Dariusz Bigas

kształcenie zintegrowane

Daria Bejm
Aleksandra Janerka
Wiesława Papkalla
Magdalena Dudkiewicz

Karolina Gawlik

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Danuta Kłysińska

Agnieszka Kaczmarek

Violetta Oliwa

Barbara Szymska

Wiesława Papkalla

Grażyna Łyga

Daria Bejm

religia ks. Marian Demarczyk
s. Marieta Pyrek

PRACOWNICY ADMINISTRACJI PSP nr 1 w Ozimku:

referent        Magdalena Oniszk

Facebook PSP1 w Ozimku   FACEBOOK

Wspomnień czar

Konkurs Foto 2015

Konkurs Foto 2014

Konkurs Foto 2013

Konkurs Foto 2012 

 Prezentacja Logo PSP1 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Szkoła jest beneficjentem w rządowym programie
Radosna Szkoła
Zobacz jak wykorzystano przyznane środki

 

 

1

 

 

 

Szkoła posiada "Pracownię komputerową" współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu
"Pracownie komputerowe dla szkół"

  • Data aktualizacji: 2020-12-01 17:42
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 323 479