Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku

e-mail:
www: psp1.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-02-28 03:19:24

Zebrania, wywiadówki

SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW:

       23 października 2019 r. – środa

       08 stycznia 2020 r. – środa

       18 marca 2020 r. – środa

POZA TYMI TERMINAMI NA SPOTKANIA Z DYREKTOREM, WICEDYREKTOREM LUB NAUCZYCIELAMI PROSIMY UMAWIAĆ SIĘ TELEFONICZNIE PRZEZ SEKRETARIAT SZKOŁY - TEL. 77 4 651 919.

klasy I - III – 19 września 2019 r. – czwartek

klasy V – VIII – 18 września 2019 r. – środa

klasy I - III – 21 listopada 2019 r. – czwartek

klasy V – VIII – 20 listopada 2019 r. – środa

 

klasy I - III – 30 stycznia 2020 r. – czwartek

klasy V – VIII – 29 stycznia 2020 r. – środa

klasy I - III – 19 maja 2020 r. – wtorek

klasy V – VIII – 18 maja 2020 r. – poniedziałek

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: psp1
Administrator
e-mail: info@psp1.ozimek.pl
Data publikacji: 2012-01-16 10:07:00
Wyświetl historię zmian