Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku

e-mail:
www: psp1.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-12-02 03:56:39

Uczeń bezpieczny, bo...

 Uczeń bezpieczny, bo mądry, roztropny i grzeczny - to projekt realizowany przy współpracy z Komisariatem Policji w Ozimku oraz Komendą Wojewódzką Policji w Opolu. Działania szkoły w ramach tego projektu koordynuje pani Grażyna Świercz.

Dbamy o bezpieczeństwo na zimowych feriach

Rozpoczęły się zimowe ferie. Wspólnie z policjantami z Komisariatu Policji w Ozimku - sierż. szt. KAROLINĄ MICHALCZYK i asp. SŁWOMIREM FRĄKIEM odbyło się szkolenie z bezpieczeństwa dla dzieci w szkolnej auli przed feriami zimowymi. Zajęcia odbywały się pod hasłem "Bezpieczne ferie, bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie". Przypominiano dzieciom jak należy bezpiecznie zjeżdżać na sankach, gdzie bezpiecznie jeździc na łyżwach, by rzucać śnieżkami do celu, a nie do ludzi, czy też jak uważać na stoku. Przestrzegano  uczniów przed niebezpieczeństwami, które mogą się przydarzyć nawet w domu, gdy nie będą zachowane względy bezpieczeństwa i zdrowy rozsądek!  Szkolenie przeprowadzono w ramach projektu profilaktycznego "Uczeń bezpieczny, bo mądry roztropny i grzeczny". 

 Grażyna Świercz