Data wydruku: 2024-06-18 10:13:03

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku

e-mail: www: psp1.ozimek.pl

CERTYFIKATY

Listy gratulacyjne z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Dyrektor szkoły oraz Pani Alesia Asmushkina otrzymali LISTY GRATULACYJNE od dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za uzyskanie prestiżowej Odznaki Jakości eTwinning.