Data wydruku: 2024-03-01 18:05:15

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku

e-mail: www: psp1.ozimek.pl

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO2023/2024

 1. 1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 4 września 2023 r.
 2. 2. Zimowa przerwa świąteczna – 23 grudnia do 31 grudnia2023 r.
 3. 3. Ferie zimowe – 15 – 28stycznia 2024 r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca– 2 kwietnia 2024 r.
 5. Dni wolne od zajęć dydaktycznych (oprócz świąt):
 • 30, 31 października 2023 r. – poniedziałek, wtorek
 • 02 stycznia 2024 r. - wtorek
 • 29, 30 kwietnia 2024 r. – poniedziałek, wtorek
 • 02 maja 2024r.– czwartek
 • 31maja 2024 r. – piątek
 • 20 czerwca2024 r. -czwartek

 

(w tych dniach świetlica szkolna zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów z klas I-III).

 

 1. Zakończenie roku szkolnego – 21czerwca 2024r.
 2. Ferie letnie – 22 czerwca – 31 sierpnia 2024r.
 3. 8. SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW:

godziny dostępności nauczyciela:

 • wg ustalonego harmonogramu

zebrania informacyjne:

klasy I - III – 26 września 2023 r. – wtorek

klasy IV – VII – 27 września 2023 r. – środa

wywiadówki ogólnoszkolne:

klasy I - III– 30stycznia 2024 r. – wtorek

klasy IV – VII –31 stycznia 2024 r. –środa

klasy I - III – 21 maja 2024 r. –wtorek

klasy IV – VII – 22 maja 2024 r. – środa

Narodowy Dzień Niepodległości