Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku

e-mail:
www: psp1.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-08-11 03:37:46

ARCHIWUM 2015/2016

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016

 W sali gimnastycznej naszej szkoły zebrali się uczniowie, nauczyciele,  rodzice i rodziny naszych wychowanków, aby uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny 2015/2016. Uroczystość prowadzili Natali Nowak i Tomasz Zając, uczniowie klasy szóstej. Krótkie przemówienia z życzeniami udanego nowego roku szkolnego wygłosili: Danuta Kłysińska - dyrektor PSP nr 1, ksiądz Proboszcz Marian Demarczyk oraz Aleksandra Mielnik- przewodnicząca Rady Rodziców. Podczas uroczustości uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, a potem  otrzymali ogromne rogi obfitości, z których się bardzo ucieszyli.