Data wydruku: 2024-06-18 10:46:13

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku

e-mail: www: psp1.ozimek.pl

Samorząd

 Rada Samorządu Uczniowskiego:

1. BRUNO SZEWCZYK - przewodniczący RSU

2. MARTYNA STONOGA - zastępca przewodniczącego RSU

3. HANIA STONOGA - skarbnik RSU

Opiekunami RSU  w tym roku szkolnym są:  pani ANETA WOŹNICA oraz pan ARKADIUSZ WAŁĘGA.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 W naszej szkole odbyły sie wybory do Samorzadu Uczniowskiego. W Głosowaniu wzięli udział uczniowie klas 4-8. Nad przebiegiem głosowania czuwały panie Violetta Oliwa i Alesia Asmushkina. Po przeliczeniu głosów przez komisję wyborczą, ustalono nastę pujący skład Rady Samorządu Uczniowskiego:

1. MARTYNA STONOGA - przewodnicząca RSU

2. KACPER SKLORZ - zastępca przewodnicząceJ RSU

3. MAJA PĘDOWSKA - skarbnik RSU

4. AURELIA PYĆ - sekretarz RSU

Opiekunami RSU  w tym roku szkolnym są:  pani ANETA WOŹNICA oraz pan ARKADIUSZ WAŁĘGA.

Gratuliujemy !

Grażyna Świercz