Data wydruku: 2024-06-18 10:07:50

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku

e-mail: www: psp1.ozimek.pl

Samorząd

 Rada Samorządu Uczniowskiego:

1. BRUNO SZEWCZYK - przewodniczący RSU

2. MARTYNA STONOGA - zastępca przewodniczącego RSU

3. HANIA STONOGA - skarbnik RSU

Opiekunami RSU  w tym roku szkolnym są:  pani ANETA WOŹNICA oraz pan ARKADIUSZ WAŁĘGA.