Dziś jest

KADRA

RADA PEDAGOGICZNA PSP nr 1 w Ozimku
W naszej szkole wszyscy pracujący nauczyciele mają ukończone studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. W roku szkolnym 2019/20 zatrudnionych jest 29 nauczycieli. Wśród nauczycieli jest wielu dyplomowanych, a większość pozostałych jest w trakcie przygotowań na wyższy stopień. Również większość nauczycieli ma ukończone studia podyplomowe uprawniające do nauczania innych przedmiotów.

 

dyrektor Danuta Kłysińska
wicedyrektor Violetta Teper
kierownik świetlicy Danuta Kinast
bibliotekarz Grażyna Świercz
pedagog szkolny              Monika Skibińska-Kulik

język polski

Grażyna Łyga


Renata Marciniak

język niemiecki

Elżbieta Pędzik

Aneta Woźnica

język angielski

Małgorzata Wronowska

Alesia Asmushkina

historia

Grzegorz Kwieciński

przyroda

-

biologia

Jolanta Cholewa

chemia

Jolanta Cholewa

matematyka

Elżbieta Nawrocka

Marta Więdłocha

Marcelina Wałęga

informatyka

Marta Więdłocha

technika

Barbara Szymska

plastyka

Barbara Szymska

Olga Jarosińska

muzyka Monika Skibińska-Kulik
wychowanie fizyczne Violetta Oliwa
Agnieszka Kaczmarek
geografia

Olga Jarosińska

fizyka

Sławomir Makowiec

edukacja wczesnoszkolna

Karolina Gawlik


Wiesława Papkalla

Daria Bejm

Aneta Woźnica

Karolina Stręk

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Danuta Kłysińska

Agnieszka Kaczmarek

Violetta Oliwa

Barbara Szymska

Wiesława Papkalla

religia ks. Marian Demarczyk
s.  Marieta Pyrek
zajęcia logopedyczne Karolina Gawlik
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Karolina Gawlik

Barbara Szymska

edukacja dla bezpieczeństwa

Agnieszka Kaczmarek

Osiągnięcia nauczycieli

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

NAGRODA / ROK

DANUTA KŁYSIŃSKA

dyrektor szkoły

NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ- 2016

NAGRODA KURATORA OŚWIATY W OPOLU-2013

NAGRODA BURMISTRZA OZIMKA-2012, 2009, 2005

VIOLETTA TEPER

wicedyrektor szkoły

NAGRODA BURMISTRZA OZIMKA - 2015

GRAŻYNA ŚWIERCZ

NAGRODA KURATORA OŚWIATY W OPOLU - 2010

NAGRODA BURMISTRZA OZIMKA - 2017, 2012, 2006

VIOLETTA OLIWA

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ -2011

NAGRODA KURATORA OŚWIATY - 2014

NAGRODA BURMISTRZA OZIMKA - 2007, 2013

DANUTA KINAST

kierownik świetlicy

NAGRODA BURMISTRZA OZIMKA -2016

SIOSTRA LEONIA

NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ-

WYRÓŻNIENIE NAUCZYCIEL-WOLONTARIUSZ ROKU 2017

NAGRODA BURMISTRZA - 2018

MAGDALENA DUDKIEWICZ

NAGRODA BURMISTRZA OZIMKA - 2017

GRAŻYNA ŁYGA

NAGRODA BURMISTRZA OZIMKA - 2012

 KAROLINA GAWLIK

 NAGRODA BURMISTRZA OZIMKA - 2019

 MAŁGORZATA WRONOWSKA

 NAGRODA BURMISTRZA OZIMKA - 2019

Facebook PSP1 w Ozimku   FACEBOOK

Wspomnień czar

Konkurs Foto 2015

Konkurs Foto 2014

Konkurs Foto 2013

Konkurs Foto 2012 

 Prezentacja Logo PSP1 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Szkoła jest beneficjentem w rządowym programie
Radosna Szkoła
Zobacz jak wykorzystano przyznane środki

 

 

1

 

 

 

Szkoła posiada "Pracownię komputerową" współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu
"Pracownie komputerowe dla szkół"

  • Data aktualizacji: 2020-07-06 09:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 234 780