Z dumą informujemy, iż Krajowe Biuro eTwinning w Polsce przyznało Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ozimku Krajową Odznakę Jakości za projekt „Let’s get to know" realizowany przez panią Alesię Asmushkinę.

Odznaka Jakości przyznawana jest najciekawszym projektom, które prezentują wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK i swoje działania opierają na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów.

Jest ona wyrazem uznania dla uczniów i nauczycieli za zaangażowanie w działania poświęcone eTwinningowi. Dla uczniów jest to wspaniałą motywacją do dalszej pracy, a dla szkoły prestiżem i wyrazem otwarcia się na współpracę europejską.

Przygotowany przez nas projekt po spełnieniu wymogów formalnych, został oceniony pod kątem następujących kryteriów: innowacyjność pedagogiczna i kreatywność, integracja z programem nauczania, komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi, współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, trwałość i możliwość ponownego wykorzystania.

Głównym założeniem projektu było poznanie kultury, zwyczajów i mentalności innych narodów poprzez komunikację z rówieśnikami oraz doskonalenie w uczniach umiejętności sprawnego komunikowania się w języku angielskim. Wykorzystanie projektu do usprawnienia aspektu komunikacyjnego znacznie zwiększyło szanse uczniów na realizację ambitnych planów na przyszłość oraz wzmocniło wiarę uczniów w ich umiejętności, poczucia własnej wartości, wdrożyło do samodzielnej i zespołowej pracy w procesie uczenia się języka obcego, ukształtowało poczucie odpowiedzialności za własne wyniki w nauce. Jest to też jeden ze sposobów przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty oraz zachęcania do udziału w różnych konkursach językowych. Ponadto taka międzynarodowa współpraca pozwoliła ukształtować obraz innych krajów oraz tolerancję i zrozumienie.

Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za współpracę i gratulujemy!!!

Brawa dla naszych uczestników:

Klasa VII A:

Aleksandra Drzyzga, Olga Nowara, Antonina Nieświec, Marta Ordon.

Klasa VII B:

Katarzyna Juruć, Kacper Sklorz, Hanna Świtała

 

Alesia Asmushkina

Galeria

Dla ucznia

Najważniejsze informacje dla naszych uczniów. Konkursy, zbiórki, wybory samorządu i nie tylko.

Dla Rodziców

Najważniejsze informacje dla rodziców naszych uczniów. Spotkania, wywiadków, Rada Rodziców, materiały edykacyjne i nie tylko.

Facebook

Odwiedź nas na Facebook !
Logo - program dla szkół
Logo - program dla szkół
 do góry