Dziś jest

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019 / 2020

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 2 września 2019 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna – 23 grudnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

3. Ferie zimowe – 10 lutego 2020 r. – 23 lutego 2020 r.

  1. Wiosenna przerwa świąteczna – 09 kwietnia 2020 r.– 14 kwietnia 2020 r.
  2. Dni wolne od zajęć dydaktycznych (oprócz świąt):

14 października 2019 r. – poniedziałek

31 października 2019 r. – czwartek

12 listopada 2019 r. - wtorek

2-3 stycznia 2020 r. – czwartek, piątek

12 czerwca 2020 r. – piątek

Egzamin klas ósmych:

- 21 kwietnia 2020 r. (dzień wolny dla klas I - VII) – wtorek

- 22 kwietnia 2020 r. (dzień wolny dla klas I - VII) – środa

- 23 kwietnia 2020 r. (dzień wolny dla klas I - VII) – czwartek

( w tych dniach zajęcia opiekuńczo – wychowawcze zapewnia świetlica szkolna)

  1. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 26 czerwca 2020 r.
  2. Ferie letnie – 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

8. SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW:

  • konsultacje indywidualne w godzinach 17.00 – 18.00:

       23 października 2019 r. – środa

       08 stycznia 2020 r. – środa

       18 marca 2020 r. – środa

POZA TYMI TERMINAMI NA SPOTKANIA Z DYREKTOREM, WICEDYREKTOREM LUB NAUCZYCIELAMI PROSIMY UMAWIAĆ SIĘ TELEFONICZNIE PRZEZ SEKRETARIAT SZKOŁY - TEL. 77 4 651 919.

  • zebrania informacyjne:

klasy I - III – 19 września 2019 r. – czwartek

klasy V – VIII – 18 września 2019 r. – środa

klasy I - III – 21 listopada 2019 r. – czwartek

klasy V – VIII – 20 listopada 2019 r. – środa

 

  • wywiadówki ogólnoszkolne:

klasy I - III – 30 stycznia 2020 r. – czwartek

klasy V – VIII – 29 stycznia 2020 r. – środa

klasy I - III – 19 maja 2020 r. – wtorek

klasy V – VIII – 18 maja 2020 r. – poniedziałek

 

Facebook PSP1 w Ozimku   FACEBOOK

Wspomnień czar

Konkurs Foto 2015

Konkurs Foto 2014

Konkurs Foto 2013

Konkurs Foto 2012 

 Prezentacja Logo PSP1 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Szkoła jest beneficjentem w rządowym programie
Radosna Szkoła
Zobacz jak wykorzystano przyznane środki

 

 

1

 

 

 

Szkoła posiada "Pracownię komputerową" współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu
"Pracownie komputerowe dla szkół"

  • Data aktualizacji: 2020-04-02 08:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 122 297